Termos e condicións

A continuación, el define a contractuais documento que rexe a contratación de bens e servizos a través do sitio web tridecor.neta propiedade do SOL, LÚA E ESTRELAS SL (en diante, o provedor). A aceptación deste documento implica que o usuario:

 1. Leu e entendeu o que é afirmado aquí.
 2. Que é unha persoa con capacidade suficiente para contratar.
 3. Que asume todas as obrigas establecidas neste documento.

Estas condicións terán un período de validez indefinida e serán aplicables a todos os contratos feitos a través do sitio web tridecor.net, o provedor.

As presentes condicións xerais de venda aplicaranse rigorosamente a todas as vendas de produtos fabricados en España, incluíndo as Illas Canarias e as Illas Baleares.

O prestador resérvase o dereito de, unilateralmente modificar estas Condicións, sen que iso afecte a bens ou promocións que foron adquiridos antes da emenda.

Identidade das partes

O provedor de bens ou servizos contratados polo usuario é o SOL, LÚA E ESTRELAS SL, con domicilio social en Fuenlabrada (Madrid), en Calle del Bierzo non. 29 e con C. I. F. B-83635417, inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 19983, folio 58, páxina M-352319, e co servizo ao cliente de teléfono 916422941.

O usuario rexistrado na web a través dun nome de usuario e contrasinal, sobre os cales ten plena responsabilidade do seu uso e custodia, sendo responsable da veracidade dos datos persoais facilitados para o fornecedor de servizos.

Obxecto do Contrato

O presente contrato é regular a relación contractual de compra e venda nacidos entre o provedor e o usuario no momento en que el acepta durante o proceso de liña de contratación a caixa apropiada.

A relación contractual de venda implica a entrega, a cambio dun prezo certo e expostos publicamente a través do sitio web de un determinado produto ou servizo.

 

PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN

O procedemento de contratación só poderá ser realizada en galego. No caso de que poderían ser realizados en outro idioma será indicado antes do inicio do procedemento de contratación.

O usuario para poder acceder aos servizos ofrecidos polo proveedor, vai ter para rexistrar a través do sitio web a través da creación dunha conta de usuario. Para iso, o usuario debe proporcionar libre e voluntariamente os datos de carácter persoal que serán necesarios.

O usuario pode seleccionar un nome de usuario e contrasinal, comprometéndose a facer un uso dilixente do mesmo, e non facelos dispoñibles para terceiros, así como a comunicar para o provedor de perda ou roubo do mesmo ou a posible o acceso a un terceiro non autorizado, de tal xeito que o último proceder á inmediata bloqueo.

O usuario non pode seleccionar como nome de usuario palabras que teñan como finalidade, para confundir os outros a través da identificación como membro do prestador, así como rudo expresións, difamatorios e, en xeral, contrarias á lei ou ás esixencias da moral e os bos costumes.

Unha vez que se creou a conta de usuario é informado de que, de acordo cos requisitos do art. 27 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, o órgano de contratación o procedemento seguirá os seguintes pasos:

 1. REXISTRO
 2. REALIZACIÓN DE ORDE
 3. ORDE DE CONFIRMACIÓN
 4. ORDE DE PAGO
 5. PREPARACIÓN DE ORDE
 6. ENTREGA DESTINATARIO

En calquera caso, a plataforma de contratación do proveedor de informar o usuario, unha vez que o procedemento de contratación, a través do correo electrónico, sobre as características, prezo, métodos de transporte, a contratación de data e estimación da entrega do produto ou servizo contratado.

 

FORMA DE PAGO

Cando formular a solicitude, o cliente pode elixir libremente pagar as compras que fai a través de:

 1. Transferencia bancaria á conta aberta en BBVA Banco, de propiedade de SUN LÚA E ESTRELA SL: ES82 0182 2734 8902 0161 3087
 2. Usando unha tarxeta de crédito.

Entrega de pedidos

A entrega de solicitudes está feito no enderezo de entrega libremente designados polo usuario. De tal xeito, o provedor non asume ningunha responsabilidade cando a entrega do produto ou servizo que non está a ser feito, como resultado dos datos facilitados polo usuario son falsas, inexactas ou incompletas ou se a entrega non pode ser tomada debido a causas máis alá da empresa de transporte, asignados para esta finalidade, como é a ausencia do destinatario.

Sen prexuízo do exposto, o provedor debe tomar as medidas necesarias de un comerciante é dilixente, de xeito que a entrega pode ser feita no prazo de tempo acordado, e de non ser así, pronto como sexa posible, para a satisfacción de o emisor como o receptor, de xeito que non pode ser imputada a calquera responsabilidade contra o provedor.

Os produtos adquiridos será entregado á persoa e ao enderezo indicado na orde, serán entregados porta-a-porta.

Sábados, domingos e festivos non hai saída ou entrega de ordes.

Con todo, a súa demora non implica ou anulación da orde ou calquera indemnización.

Unha orde é considerado entregados ao transportista ofrece o paquete ou paquetes e o cliente asina o recibo de entrega do documento. Corresponde ao cliente comprobar a condición de bens de recepción e indicar calquera anomalía no albará de entrega. Se ves calquera anomalía no paquete debe indicar o albará de transporte "pendente de revisión" e comunicarllo a Tridecor prazo de 24 horas a partir da recepción.

Para envíos fóra de España en contacto connosco.

Para máis información, por favor, consulte as Condicións de transporte.

Prezo e prazo de validez da oferta

Os prezos indicados para cada produto non inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que poden ser aplicables que, en calquera caso, ser expresado en moeda Euro (€). Os custos de transporte, manipulación, embalaxe, transporte seguro, ou calquera outros servizos adicionais e accesorios para o produto ou servizo adquirido, debe ser calculado ao final da compra, xunto cos correspondentes impostos. Do mesmo xeito, o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) son reflectido é aplicada para o total dos produtos e servizos contratados para, ao final da compra.

Os prezos aplicables a cada produto será publicado no sitio web e aplicada automaticamente polo proceso de contratación na última fase do mesmo. O cliente asume que, en calquera caso, a valoración económica de algúns dos produtos que poden variar en tempo real. En calquera caso, este será sempre comunicada aos usuarios.

Calquera pago fixo para o acredor terá como resultado a emisión dunha factura a nome do usuario rexistrado. Esta factura será enviado automaticamente para o enderezo de correo electrónico indicado polo usuario.

Para calquera información sobre a orde, o usuario vai ter o teléfono de atención ao cliente do provedor que é 916422941 ou a través do correo electrónico para o enderezo de correo-e info@tridecor.net. En calquera caso, debe ser indicada na liña de asunto da mensaxe ou para o operador de teléfono o número de orde que foi asignado e o indicado no correo electrónico de confirmación da compra.

* Os prezos indicados na www.tridecor.net son exclusivos para a compra en liña.

* Promocións non son acumulativos con outras ofertas/descontos.

Dereito de retirada

O usuario debe ter un período de 15 días hábiles a partir da data de recepción do produto para o reembolso do mesmo. A non ser que o cambio é feita por defectos do produto, os custos relacionados co transporte serán a cargo do usuario. En calquera caso, o produto debe ser devolto na súa embalaxe orixinal e en perfecto estado.

O dereito de desistencia non se aplica para as aplicacións de software que están baixo directamente a través do portal ou son produtos personalizados (fabricación de mobles), ou que por razóns de hixiene ou outras excepcións legalmente, sempre que non son susceptibles de este dereito.

No caso de mobles feitos especialmente para un fin, o cliente ten 24 horas para a cancelación da orde, dixo. No caso de que non se producen tales comunicación, a orde vai ser fabricados e entregadas en forma que é vinculante para o usuario e non vai admitir o cambio ou devolución.

APLICABLE GARANTÍAS

Todos os produtos ofrecidos a través do sitio web son completamente orixinal, a non ser que se indique o contrario na súa descrición.

Todos eles veñen con un período de garantía de 2 anos, de acordo cos criterios e as condicións descritas no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias.

Lei aplicable e xurisdición

Estas condicións son rexidos e interpretados de acordo coa lexislación española en materia que non estea expresamente previsto. O provedor e o usuario acordan someterse calquera litixio que poida xurdir na prestación dos produtos ou servizos obxecto destas Condicións, os Tribunais de Fuenlabrada.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Responsable: Identidade: SOL, LÚA E ESTRELAS SL - CIF: B83635417 Dir. dirección: Calle el Bierzo, 29, 28947 Fuenlabrada (Madrid) Teléfono: 916422941 Correo electrónico: info@tridecor.net.

"En nome da empresa que trata a información que fornecer para nós, a fin de proporcionar o servizo solicitado e facer a facturación do mesmo. Os datos facilitados serán retidos mentres que a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non serán cedidos a terceiros, agás nos casos en que non é unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter a confirmación como se www.tridecor.net estamos intentando que os seus datos persoais, polo tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificación imprecisas datos ou solicitar a súa exclusión cando os datos non son máis necesarios.

POLÍTICA DE COOKIES

No caso de WWW.TRIDECOR.NET contén ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, SOL, LÚA E ESTRELAS, SLnon exercer ningún tipo de control sobre estes sitios e contidos. En calquera caso
SUN LÚA E ESTRELA SL asume ningunha responsabilidade polo contido de calquera ligazón pertencente a outro sitio, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e
constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de tales hipervínculos ou outros sitios de Internet. Do mesmo xeito, a inclusión destes externa conexións non implica o establecemento de ningún tipo de asociación, fusión ou participación con conectado entidades.

Unha cookie refírese a un ficheiro do que é enviado coa finalidade de solicitar permiso para ser almacenados no seu ordenador, aceptar o ficheiro é creado e a cookie, a continuación, serve para ter información sobre o tráfico web, e tamén facilita a futuras visitas a unha web recorrentes. Outra función das cookies é que o sitio web pode recoñecer que individualmente e, polo tanto, proporcionar o mellor servizo personalizado para o seu sitio web. A nosa web utiliza cookies para identificar as páxinas que son visitados e a súa frecuencia. Esta información é usada só para a análise estatística e a continuación a información é definitivamente excluídos. Pode eliminar as cookies en calquera momento a partir do seu ordenador. Con todo, as cookies axudan a proporcionar un mellor servizo de sitios web, que non están dando acceso á información do seu ordenador ou de vós, a menos que así o desexen-lo e proporcionar-lo directamente. Pode aceptar ou rexeitar o uso de Cookies para a Publicidade baseada en intereses en esta páxina web, rexeitar ou aceptar a caixa correspondente.