Aviso Legal

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

En cumprimento das obrigas de información contidas no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación os datos identificativos da empresa: a empresa titular do sitio web é nome de dominio é "SUN LÚA E ESTRELA SL", con domicilio para estes efectos en Fuenlabrada (C. P. 28947), C/ Bierzo, 29 , Madrid, C. I. F.: B83635417. Correo electrónico de contacto: [email protected] e teléfono 916422941.

 

2. Os USUARIOS

O acceso e/ou uso deste sitio web de SUN LÚA E ESTRELA SL atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso reflectida aquí. O mencionado Condicións serán de aplicación con independencia das Condicións Xerais de Contratación, no seu caso, sexa esixible.

 

3. USO DO PORTAL

WWW.TRIDECOR.NET ofrece acceso a múltiples informacións, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") en Internet pertencentes a SOL, LÚA E ESTRELAS, SL ou dos seus titulados para que o USUARIO pode ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade esténdese para o rexistro é necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.
Neste rexistro, o USUARIO será responsable da prestación veraz e lícita información. Como consecuencia deste rexistro, o USUARIO pode proporcionar un contrasinal, que será o responsable,
comprometéndose a facer un dilixente e confidencial uso do mesmo. O USUARIO comprométese a facer uso adecuado dos contidos e servizos (como por exemplo, servizos de chat, foros de discusión ou newsgroups) que SOL, a LÚA E ESTRELA SL ofrece a través do seu portal de e con, pero non limitado a, non usalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de que na natureza é racista, xenófobo, pornográfico, ilegal, apoloxía do terrorismo ou de dereitos humanos; (iii) causar danos físicos e lóxicos dos sistemas de SOL, a LÚA E ESTRELA SL, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros físico ou lóxico sistemas que son susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. SOL, LÚA E ESTRELAS, SL resérvase o dereito a eliminar calquera comentarios e achegas que violan o respecto pola dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobo, racistas, pornográficos, que ameazan a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, na súa opinión, non son axeitados para a súa publicación. En calquera caso, SOL, LÚA E ESTRELAS, SL non será responsable de calquera opinións vertidas polos usuarios a través de foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 

4. PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Identidade:SOL, LÚA E ESTRELAS SL - CIF: B-83635417 Dir. dirección: Calle el Bierzo, 29, 28947 Fuenlabrada (Madrid) Teléfono: 916422941 Correo electrónico: [email protected].

"En nome da empresa que trata a información que fornecer para nós, a fin de proporcionar o servizo solicitado e facer a facturación do mesmo. Os datos facilitados serán retidos mentres que a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non serán cedidos a terceiros, agás nos casos en que non é unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter a confirmación como se www.tridecor.net estamos intentando que os seus datos persoais, polo tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificación imprecisas datos ou solicitar a súa exclusión cando os datos non son máis necesarios.

SUN LÚA E ESTRELA SL cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica, e demais normativa en vigor en cada momento, e que navegan por asegurar o correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Por esta razón, xunto con cada formulario de recollida de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario pode solicitar a SOL, LÚA E ESTRELAS SL, vai deixar o usuario saber da existencia e a aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informar a responsabilidade do ficheiro creado, o enderezo da persoa responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e a comunicación de datos a terceiros no seu caso.

Tamén, SOL, LÚA E ESTRELAS SL informa de que, de conformidade coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e solicitada a autorización para o procesamento do seu correo electrónico con fins comerciais, en cada momento.

 

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

SUN LÚA E ESTRELA SL, por si mesmo ou como un cesionario, é o titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (incluíndo, pero non limitado a, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), título do SOL, LÚA E ESTRELAS l., ou dos seus titulados.

Todos os dereitos reservados. En virtude das disposicións dos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual están expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do SOL, LÚA E ESTRELAS, S. L.. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de SOL, LÚA E ESTRELAS, S. L.. Podes ver os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de exclusión, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que foi instalado no as páxinas de SOL, LÚA E ESTRELAS SL

 

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE

SUN LÚA E ESTRELA SL non se responsabiliza, en ningún caso, para os danos e prexuízos de calquera natureza que poidan causar, non limitada: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou prexudiciais nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 

7. MODIFICACIÓNS

SOL, LÚA E ESTRELAS, SL resérvase o dereito a efectuar sen previo aviso cambios que considere axeitadas no seu sitio web, pode cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos ofrecidos a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 

8. LIGAZÓNS E COOKIES.

No caso de WWW.TRIDECOR.NET contén ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, SOL, LÚA E ESTRELAS, SL non exercer ningún tipo de control sobre estes sitios e contidos. En calquera caso
SUN LÚA E ESTRELA SL asume ningunha responsabilidade polo contido de calquera ligazón pertencente a outro sitio, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e
constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de tales hipervínculos ou outros sitios de Internet. Do mesmo xeito, a inclusión destes externa conexións non implica o establecemento de ningún tipo de asociación, fusión ou participación con conectado entidades.

Unha cookie refírese a un ficheiro do que é enviado coa finalidade de solicitar permiso para ser almacenados no seu ordenador, aceptar o ficheiro é creado e a cookie, a continuación, serve para ter información sobre o tráfico web, e tamén facilita a futuras visitas a unha web recorrentes. Outra función das cookies é que o sitio web pode recoñecer que individualmente e, polo tanto, proporcionar o mellor servizo personalizado para o seu sitio web. A nosa web utiliza cookies para identificar as páxinas que son visitados e a súa frecuencia. Esta información é usada só para a análise estatística e a continuación a información é definitivamente excluídos. Pode eliminar as cookies en calquera momento a partir do seu ordenador. Con todo, as cookies axudan a proporcionar un mellor servizo de sitios web, que non están dando acceso á información do seu ordenador ou de vós, a menos que así o desexen-lo e proporcionar-lo directamente. Pode aceptar ou rexeitar o uso de cookies, con todo, a maioría dos navegadores acepta cookies automaticamente, xa que serve para ter un mellor servizo web. Tamén pode cambiar a configuración do seu ordenador

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN

SUN LÚA E ESTRELA SL , resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a propia instancia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que violación destas Condicións Xerais de Uso.

 

10. VISIÓN xeral

SUN LÚA E ESTRELA SL , vai perseguir o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as civil e penal accións que lle poidan corresponder en dereito.

 

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

SOL, LÚA E ESTRELAS, SL poderán en calquera momento, modificar as condicións especificadas aquí, sendo debidamente publicadas como se mostra aquí.

A validez destas condicións debe ser segundo a súa exposición e son válidos ata debidamente publicadas. eles son modificados por outros.

 

12. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre o SOL, LÚA E ESTRELAS, SL e o USUARIO rexerase pola lexislación española e calquera controversia debe ser sometida aos Xulgados e tribunais da cidade de Madrid.

 

 EU AVISO IMPORTANTE! SOL, LÚA E ESTRELAS, SL non se responsabiliza do contido publicado en TRIDECOR.COM E TRIDECOR.INFO. Debido a problemas no ordenador, tales sitios que non están baixo o noso control.