Termes i condicions

Llavors s'exposa el document contractual que regirà la contractació de béns i serveis a través del lloc web tridecor.netla propietat de SOL, LLUNA I l'ESTRELLA SL (d'ara endavant el prestador). L'acceptació d'aquest document comporta que l'usuari:

 1. Ha de llegir i entendre el que es diu aquí.
 2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a tots els contractes realitzats a través de la pàgina web tridecor.net, el proveïdor de serveis.

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears.

El prestador es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això afecti els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts

El proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari, és SOL, LLUNA I ESTRELLES, SL, amb domicili social a Fuenlabrada (Madrid), al Carrer del Bierzo no. 29 i amb C. I. F. B-83635417, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, volum 19983, foli 58, full M-352319, i amb servei al client telèfon 916422941.

L'usuari registrat en la web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a proveïdor de serveis.

Objecte del Contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra i venda néixer entre el proveïdor i l'usuari en el moment que s'accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i exposats públicament a través del web d'un producte o servei concret.

 

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació només podrà ser realitzat en l'idioma anglès. En el cas que es puguin dur a terme en un altre idioma serà indicat abans d'iniciar el procediment d'adjudicació.

L'usuari per a poder accedir als serveis oferts pel prestador, vostè haurà de registrar a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'usuari haurà de facilitar lliurement i voluntàriament les dades personals que seran necessàries.

L'usuari haurà de seleccionar un nom d'usuari i contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent del mateix i a no posar a disposició de terceres persones, així com a comunicar al proveïdor de la pèrdua o robatori de les mateixes o el possible accés per un tercer no autoritzat de festa, de tal manera que la segona procedeixi a la immediata bloqueig.

L'usuari no podrà triar com nom d'usuari paraules que tinguin com a finalitat, per confondre els altres, amb la identificació com a membre del proveïdor, així com expressions malsonants, calúmnies i, en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums.

Un cop s'ha creat el compte d'usuari, s'informa que d'acord amb els requisits de l'art. 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació haurà de seguir els següents passos:

 1. INSCRIPCIÓ
 2. REALITZACIÓ DE L'ORDRE
 3. CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA
 4. ORDRE DE PAGAMENT
 5. PREPARACIÓ DE LA COMANDA
 6. LLIURAMENT DESTINATARI

En qualsevol cas, la plataforma de contractació del proveïdor informarà a l'usuari, un cop finalitzat el procediment d'adjudicació, mitjançant correu electrònic, pel que fa a les característiques, el preu, els mètodes de transport, contractació data i l'estimació de l'entrega del producte o servei contractat.

 

FORMA DE PAGAMENT

A l'hora de formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que feu a través de:

 1. Transferència bancària al compte obert en el BBVA, propietat de SOL, LLUNA I ESTRELLES, SL: ES82 0182 2734 8902 0161 3087
 2. Mitjançant targeta de crèdit.

Lliurament de comandes

L'entrega de les comandes es fa a l'adreça de lliurament lliurement designats per l'usuari. D'aquesta manera, el proveïdor no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no està rebent fet com a resultat de les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o si el lliurament no es poden fer per causes alienes a l'empresa de transport, assignats per a aquesta finalitat, com és l'absència del destinatari.

Sense perjudici d'això, el proveïdor haurà d'adoptar les mesures necessàries d'un comerciant diligent, de manera que el lliurament es pot fer en el temps acordat, i no ha de ser així, tan aviat com sigui possible, per a la satisfacció del remitent com el destinatari, de manera que no pot ser imputada a cap responsabilitat contra el proveïdor.

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i al domicili indicat en la comanda, seran lliurats porta-a-porta.

Dissabtes, diumenges i festius no hi ha sortida o lliurament de les comandes.

No obstant això, la seva demora no implicarà, o nullification de la comanda ni a qualsevol indemnització.

Una comanda es considera lliurat quan el transportista lliura el paquet o paquets i el client signa el lliurament de la recepció del document. Correspon al client verificar la condició de les mercaderies i indicar alguna anomalia en l'albarà de lliurament. Si detecteu qualsevol anomalia en el paquet ha de fer constar en l'albarà de lliurament del transportista "pendent de revisió" i comunicar-la a Tridecor en menys de 24 hores.

Per a enviaments fora d'Espanya en contacte amb nosaltres.

Per a més informació adreceu-vos a l' enviament de Condicions.

Preu i termini de validesa de l'oferta

Els preus establerts per a cada producte no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que procedeixin que, en cap cas, seran expressats en la moneda Euro (€). Les despeses d'enviament, manipulació, envasat, transport assegurances, o qualsevol altres serveis addicionals i accessoris per al producte o servei adquirit, es calcularà al final de la compra, juntament amb els corresponents impostos. Així mateix, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) es reflecteixen s'aplica al total de productes i serveis contractats per, al final de la compra.

Els preus aplicables a cada producte seran publicades en la web i aplicar de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase de la mateixa. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En qualsevol cas això serà sempre comunicat prèviament a l'usuari.

Qualsevol pagament realitzat per l'entitat creditícia, donarà lloc a l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament envia a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari haurà de tenir el telèfon d'atenció al client del proveïdor, que és 916422941 o via e-mail a l'adreça de correu electrònic [email protected]. En qualsevol cas, s'haurà d'indicar en l'assumpte del missatge o a l'operador de telefonia el número d'ordre que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

* Els preus indicats en www.tridecor.net són exclusius per a les compres en línia.

* Promocions no són acumulables amb altres ofertes/descomptes.

Dret de desistiment

L'usuari tindrà un període de 15 dies hàbils des de la data de recepció del producte per a la devolució de la mateixa. Llevat que el retorn es fa per defectes en el producte, els costos relacionats amb les despeses d'enviament aniran a càrrec de l'usuari. En qualsevol cas, el producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no s'aplicarà a les aplicacions de software que en són directament descarregar a través del portal o són productes d'encàrrec (fabricació de mobles), o que per raons d'higiene o altres excepcions legalment, sempre que no siguin susceptibles d'aquest dret.

En el cas de mobles, especialment per a una comanda, el client té 24 hores per a la cancel·lació de la citada ordre. En cas que no es produeixen aquest tipus de comunicació, l'ordre començarà a fabricar i lliurar en un camí que és vinculant per a l'usuari i no admetre el canvi o devolució.

APLICABLE A LES GARANTIES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s'indiqui el contrari en la seva descripció.

Totes elles estan equipades amb un període de garantia de 2 anys, d'acord amb els criteris i les condicions descrites en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no s'indiqui. El proveïdor i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions generals, als jutjats i Tribunals de Fuenlabrada.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable: Identitat: el SOL, la LLUNA I les ESTRELLES, SL - CIF: B83635417 Dir. adreça: Carrer de el Bierzo, 29, 28947, Fuenlabrada (Madrid) Telèfon: 916422941 Correu electrònic: [email protected].

"En nom de l'empresa tractem la informació que vostè ens proporciona per tal de prestar el servei sol·licitat i fer la facturació dels mateixos. Les dades proporcionades seran retinguts mentre la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi ha una obligació legal. Vostè té dret a obtenir la confirmació de si www.tridecor.net estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar dades inexactes o sol·licitar la seva cancel·lació quan les dades no són necessaris.

POLÍTICA DE COOKIES

En el cas de WWW.TRIDECOR.NET conté enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, SOL, LLUNA I ESTRELLES, SLno exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En qualsevol cas
SOL, LLUNA I l'ESTRELLA SL assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un altre lloc web, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i
constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. De la mateixa manera, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les connectat entitats.

Una cookie es refereix a un fitxer que s'envia amb la finalitat de demanar permís per a ser emmagatzemats en el seu ordinador, acceptar el fitxer es crea el navegador i la galeta després serveix per tenir informació sobre el trànsit web, i també facilita futures visites a una web recurrent. Una altra funció de les cookies és que el lloc web pot reconèixer de manera individual i, per tant, oferir-li el millor servei personalitzat per a la vostra pàgina web. El nostre web utilitza cookies per identificar les pàgines que s'han visitat i la seva freqüència. Aquesta informació només s'utilitza per a l'anàlisi estadística i a continuació, la informació es trobi permanentment esborrada. Vostè pot esborrar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això, les galetes ajuden a oferir un millor servei a llocs web que no estan donant accés a la informació del seu ordinador o de vostè, tret que vostè així ho desitja-lo i dotar-lo directament. Podeu acceptar o denegar l'ús de les Galetes per a Publicitat basat en els interessos en aquesta pàgina web, rebutjar o acceptar la casella corresponent.